ରାଜଧାନୀର ଶିଶୁ ଭବନ ଛକରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ-ପୁଲିସ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ଅଟକାଇଲା ପୁଲିସ, ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ ପାଇଁ ରାଜମହଲରୁ ରାଲିରେ ବାହାରିଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ |

ରାଜଧାନୀର ଶିଶୁ ଭବନ ଛକରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ-ପୁଲିସ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ଅଟକାଇଲା ପୁଲିସ, ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ ପାଇଁ ରାଜମହଲରୁ ରାଲିରେ ବାହାରିଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *