ବ୍ରହ୍ମପୁର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ତପସ୍ବିନୀ ଓ ସୁମିତ ବିବାଦ ମାମଲା ; ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାଜର ହେଲେ ତପସ୍ବିନୀ ଓ ସୁମିତ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଉଭୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାଜର ହେବେ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ତପସ୍ବିନୀ ଓ ସୁମିତ ବିବାଦ ମାମଲା ; ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାଜର ହେଲେ ତପସ୍ବିନୀ ଓ ସୁମିତ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଉଭୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହାଜର ହେବେ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *