ହାଇକୋର୍ଟରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ମାମଲା | ନିୟମିତ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ RTOରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର | ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏହି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର |

ହାଇକୋର୍ଟରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ମାମଲା | ନିୟମିତ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ RTOରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର | ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏହି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *