୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଥରୁଛି ଫୁଲବାଣୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରି ଜାରି | ୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ଶୀତଳ ସହର। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବରଫର ଆସ୍ତରଣ |

୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଥରୁଛି ଫୁଲବାଣୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରି ଜାରି | ୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ଶୀତଳ ସହର। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବରଫର ଆସ୍ତରଣ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *