ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ରିମାଣ୍ଡ ଶେଷ ପରେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର |ଅଶୋକ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଅଶୋକକୁ ଆଉ ୫ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ପୁରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ |

ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଇ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ରିମାଣ୍ଡ ଶେଷ ପରେ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟରେ ହାଜର |ଅଶୋକ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଅଶୋକକୁ ଆଉ ୫ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ପୁରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *