୧୫ରୁ ୧୮ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଟିକା ନେବାକୁ ଜାନୁଆରି ୧ରୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ପିଲା । ଟିକା ପାଇଁ କୋୱିନ ଆପ୍‌ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପରାମର୍ଶ । ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ID କାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

୧୫ରୁ ୧୮ ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଟିକା ନେବାକୁ ଜାନୁଆରି ୧ରୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ପିଲା । ଟିକା ପାଇଁ କୋୱିନ ଆପ୍‌ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପରାମର୍ଶ । ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ID କାର୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *