ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଲେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ | କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ଜଣାଇଲେ ପୋଲାର୍ଡ | ଏବେ IPLରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍‌ସ ଟିମ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲାର୍ଡ

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଲେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ | କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ଜଣାଇଲେ ପୋଲାର୍ଡ | ଏବେ IPLରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍‌ସ ଟିମ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲାର୍ଡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *