କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରକନିକାରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଶେଷ, ଗତବର୍ଷ ଥିଲେ ୧୭୬୮ଟି କୁମ୍ଭୀର, ଏବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ୧୭୮୪ | ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏବର୍ଷ ୧୬ଟି କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି |ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ସୂଚନା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିତରକନିକାରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଶେଷ, ଗତବର୍ଷ ଥିଲେ ୧୭୬୮ଟି କୁମ୍ଭୀର, ଏବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ୧୭୮୪ | ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏବର୍ଷ ୧୬ଟି କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି |ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ ସୂଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *