ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବଢ଼ିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ; ତେଲ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୧୭ ଡଲାର, ୨୦୧୩ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦର |

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ବଢ଼ିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ; ତେଲ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୧୭ ଡଲାର, ୨୦୧୩ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦର |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *