ତାମିଲନାଡୁର ମାମଲାପୁରମରେ ବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡୋସ୍‌ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍‌ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି, ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

ତାମିଲନାଡୁର ମାମଲାପୁରମରେ ବାତ୍ୟା ମାଣ୍ଡୋସ୍‌ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍‌ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି, ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *