ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହାଣୀଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି, କୌଣସି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ନକରି, ମାଆଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହଳଦୀ; ଚନ୍ଦନ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀରେ କଳାକୃତି ତିଆରି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *