ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଝାନ୍‌ସୀରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ୧୧ ମୃତ | ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ୭ ମହିଳା ୪ ଜଣ ପିଲା | ଗାଈକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର | ଦଶହରା ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ ଲୋକେ

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଝାନ୍‌ସୀରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟି ୧୧ ମୃତ | ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ୭ ମହିଳା ୪ ଜଣ ପିଲା | ଗାଈକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର | ଦଶହରା ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ ଲୋକେ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *