ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିମାନବନ୍ଦର ମାନ୍ୟତା । ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 40ରୁ ଅଧିକ MPPA ବର୍ଗରେ ମାନ୍ୟତା |

ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିମାନବନ୍ଦର ମାନ୍ୟତା । ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 40ରୁ ଅଧିକ MPPA ବର୍ଗରେ ମାନ୍ୟତା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *