ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଓ ପତ୍ନୀ ସବିତା କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମରେ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ କିଙ୍ଗ ୱିଲିୟମ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଓ କ୍ବିନ୍ ମାକ୍ସିମା । ଦୁଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ୭୫ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଓ ପତ୍ନୀ ସବିତା କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମରେ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ କିଙ୍ଗ ୱିଲିୟମ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଓ କ୍ବିନ୍ ମାକ୍ସିମା । ଦୁଇଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ୭୫ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *