ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅପହରଣ ଓ ନିଖୋଜ ଘଟଣା : ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଡା ଓ ଢେଲାମାଡ I ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କିଛି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି I

ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଣ୍ଡା ଓ ଢେଲାମାଡ I ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର କିଛି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *