ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ରେ ଶପଥ ନେବେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ । ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍‌ରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍‌

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ରେ ଶପଥ ନେବେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ । ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍‌ରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *