କେନ୍ଦୁଝର ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା | ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ ସୋଲାର ତାର ବାଡ଼ | ରେଳଲାଇନ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୨କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ସୋଲାର ତାର, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ | ପିସିସିଏଫ ଶଶି ପଲ ଦେଲେ ସୂଚନା |

କେନ୍ଦୁଝର ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା | ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ ସୋଲାର ତାର ବାଡ଼ | ରେଳଲାଇନ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୨କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ସୋଲାର ତାର, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ | ପିସିସିଏଫ ଶଶି ପଲ ଦେଲେ ସୂଚନା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *