କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ ମହିଳା ଫୁଟବଲରେ ଆଜି ବ୍ରାଜିଲ-ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମରକ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର । ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୪ଟାରେ ପ୍ରଥମ, ରାତି ୮ଟାରେ ଖେଳାଯିବ ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ।

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ ମହିଳା ଫୁଟବଲରେ ଆଜି ବ୍ରାଜିଲ-ଆମେରିକା ଓ ଭାରତ ମରକ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର । ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୪ଟାରେ ପ୍ରଥମ, ରାତି ୮ଟାରେ ଖେଳାଯିବ ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *