ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର । ଏଯାଏ ମଲେଣି ୧୧ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ । ବନ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି ୬ ଲକ୍ଷ ଘର ନଷ୍ଟ | ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ । ୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି

ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର । ଏଯାଏ ମଲେଣି ୧୧ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକ । ବନ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି ୬ ଲକ୍ଷ ଘର ନଷ୍ଟ | ୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ । ୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *