ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ନାସାର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ । ଯାନ୍ତ୍ରୀକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯାନ ସ୍ଥଗିତ । ଇଞ୍ଜିନ ନମ୍ବର ୩ରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ନାସାର ମିଶନ ଆର୍ଟିମ୍‌ସ ଅଟକିଲା । ଟ୍ବିଟ୍‌ କରି ସୂଚନା ଦେଲା ନାସା

ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ନାସାର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ । ଯାନ୍ତ୍ରୀକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯାନ ସ୍ଥଗିତ । ଇଞ୍ଜିନ ନମ୍ବର ୩ରେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ନାସାର ମିଶନ ଆର୍ଟିମ୍‌ସ ଅଟକିଲା । ଟ୍ବିଟ୍‌ କରି ସୂଚନା ଦେଲା ନାସା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *