କୁସୁମୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସି ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ଗୋଡିପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ୩ ଫୁଟ୍‌ର ବନ୍ୟାଜଳ | ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ୨୦ଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ |

କୁସୁମୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସି ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର ଗୋଡିପଲ୍ଲୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ୩ ଫୁଟ୍‌ର ବନ୍ୟାଜଳ | ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ୨୦ଟି ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *