ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ହରଭଜନ ସିଂହ । ପଞ୍ଜାବରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିଜର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି |

ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ହରଭଜନ ସିଂହ । ପଞ୍ଜାବରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିଜର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *