ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୨ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ : ଚାକିରି ପାଇଁ ବୟସ ସମୟ ସୀମା ୩୨ରୁ ୩୮ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପାଇଁ ୪୩ ବର୍ଷ ହେଲା ବୟସ ସୀମା, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୟସ ସୀମା ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ବଢିଲା

ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ୧୨ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ : ଚାକିରି ପାଇଁ ବୟସ ସମୟ ସୀମା ୩୨ରୁ ୩୮ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ପାଇଁ ୪୩ ବର୍ଷ ହେଲା ବୟସ ସୀମା, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୟସ ସୀମା ଆଉ ୫ ବର୍ଷ ବଢିଲା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *