ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା | ଭାରତରେ ୨୮୨ ନିୟୁତ ଡଲାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରିସନ |

ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା | ଭାରତରେ ୨୮୨ ନିୟୁତ ଡଲାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରିସନ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *