ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡ଼େରେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୬୨ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ କରିଛି ୩୨୫ ରନ୍‌ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଏଜାଜ ପଟେଲ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୦ଟି ଯାକ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡ଼େରେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ବିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୬୨ ରନ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ଆଉଟ । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତ କରିଛି ୩୨୫ ରନ୍‌ । ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଏଜାଜ ପଟେଲ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୦ଟି ଯାକ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *