ବିଶ୍ବ ମହିଳା ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ରେ ଭାରତର ନିଖତ୍‌ ଜରିନ୍ ଜିତିଲେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ | ୫୨ କେଜି ବର୍ଗରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଜୁଟାମାସ ଜିତ୍‌ପୋଙ୍ଗଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ନିଖତ୍‌

ବିଶ୍ବ ମହିଳା ବକ୍ସିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ରେ ଭାରତର ନିଖତ୍‌ ଜରିନ୍ ଜିତିଲେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ | ୫୨ କେଜି ବର୍ଗରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଜୁଟାମାସ ଜିତ୍‌ପୋଙ୍ଗଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ନିଖତ୍‌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *