ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ | ଗୁପ୍ତି, ଡାଙ୍ଗମାଳ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ | କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ମେ ପହିଲାରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା |

ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ | ଗୁପ୍ତି, ଡାଙ୍ଗମାଳ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ | କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ମେ ପହିଲାରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *