ପୁଟିନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁଡୋ ମହାସଙ୍ଘ |

ପୁଟିନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁଡୋ ମହାସଙ୍ଘ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *