ବେଲାରୁଷ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଦୁଇ ଦେଶ ଋଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ । ଏନେଇ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା

ବେଲାରୁଷ ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଦୁଇ ଦେଶ ଋଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ । ଏନେଇ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ଅଫିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *