KBN ଗ୍ରୁପ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ବୁବୁ ଜେନାର ଗାଡ଼ି ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ, ଘାଟିକିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୁବୁର ଖୋଲା ଜିପକୁ କ୍ରେନ ଯୋଗେ ଉଠାଇ ନେଲା, ବୁବୁ ଜେନାର ଟେର ଏଯାଏଁ ପାଇନି ପୁଲିସ, ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *