ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ASI ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିଲମ୍ବିତ, ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ASIଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍‌ପି |

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ASI ନିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ନିଲମ୍ବିତ, ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ASIଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍‌ପି |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *