ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ କଲେଜରେ ପିଜି ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ : ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ୧୨୨୧୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ, ୪୭୧୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ୭୫୦୧ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ; ଆସନ୍ତା ୨୩ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ

ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓ କଲେଜରେ ପିଜି ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ: ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନରେ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ୧୨୨୧୪ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ, ୪୭୧୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ୭୫୦୧ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ; ଆସନ୍ତା ୨୩ରୁ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *