ଓଡ଼ିଆ ସେନାଧିକାରୀ ମରଣୋତ୍ତର ବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ; ସହିଦ ନାଏବ ସୁବେଦାର ନୁଦୁରାମ ସୋରେନଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ବୀର ଚକ୍ର ସମ୍ମାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ବୀର ଚକ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୁଦୁରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ,ଗତବର୍ଷ ଗଲଓ୍ୱାନ ଘାଟିରେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ନୁଦୁରାମ,ବୀରତ୍ୱର ସହ ଚୀନ୍ ସେନା ସହ ଲଢ଼ି ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ନୁଦୁରାମ

ଓଡ଼ିଆ ସେନାଧିକାରୀ ମରଣୋତ୍ତର ବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ; ସହିଦ ନାଏବ ସୁବେଦାର ନୁଦୁରାମ ସୋରେନଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ବୀର ଚକ୍ର ସମ୍ମାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ବୀର ଚକ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୁଦୁରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ,ଗତବର୍ଷ ଗଲଓ୍ୱାନ ଘାଟିରେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ନୁଦୁରାମ,ବୀରତ୍ୱର ସହ ଚୀନ୍ ସେନା ସହ ଲଢ଼ି ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ନୁଦୁରାମ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *