ନଭେମ୍ବର ୨୯ରୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍‌ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ଏବଂ BDS ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍‌ଲାଇନ କାଉନସେଲିଂ। NEET Rank ଅନୁସାରେ କାଉନସେଲିଂରେ ସାମିଲ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। http://ojee.nic.in / http://odishajee.com ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ

ନଭେମ୍ବର ୨୯ରୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହାଇଟେକ୍‌ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ MBBS ଏବଂ BDS ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନ୍‌ଲାଇନ କାଉନସେଲିଂ। NEET Rank ଅନୁସାରେ କାଉନସେଲିଂରେ ସାମିଲ ହେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। http://ojee.nic.in / http://odishajee.com ୱେବ୍‌ସାଇଟ୍‌ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *