ସଂଗୀତ ଗୁରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ୮୫ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ । ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ବତ ସଂଘ, ବୀରତୁଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗୀତ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର |

ସଂଗୀତ ଗୁରୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ୮୫ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ । ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ବତ ସଂଘ, ବୀରତୁଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗୀତ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *