ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ । ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟାରୁ ୧୧ଟା ଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କରିପାରିବେ ନାମାଙ୍କନ । ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ | ଦିନ ୧୨ଟାରୁ ୧ଟା ଯାଏ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ, ଦିନ ୧ଟା ପରେ ଗଣତି ପରେ ଫଳାଫଳ ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ । ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟାରୁ ୧୧ଟା ଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କରିପାରିବେ ନାମାଙ୍କନ । ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ | ଦିନ ୧୨ଟାରୁ ୧ଟା ଯାଏ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ, ଦିନ ୧ଟା ପରେ ଗଣତି ପରେ ଫଳାଫଳ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *