ସାତଶଙ୍ଖ ବଳଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଚୋରପଡ଼ା ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର, ଶିଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୂଚନା

ପିପିଲି: ସାତଶଙ୍ଖ ବଳଙ୍ଗା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଚୋରପଡ଼ା ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର, ଶିଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସୂଚନା

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *