ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏସଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଅନ୍ୟାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାରଣ, ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ରହିତାଦେଶ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ, ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ କାହିଁକି ରଦ୍ଦ କରାନଯିବ, ଜବାବ ଦେବାକୁ ନୋଟିସ

ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏସଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ, ଅନ୍ୟାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାରଣ, ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ରହିତାଦେଶ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ, ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ କାହିଁକି ରଦ୍ଦ କରାନଯିବ, ଜବାବ ଦେବାକୁ ନୋଟିସ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *