ICJS ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ NCRB ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର | CCTNS ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା ଓଡ଼ିଶା | SCRB ଓ SFSLକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ DGP ଅଭୟ

ICJS ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ NCRB ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର CCTNS ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା ଓଡ଼ିଶା SCRB ଓ SFSLକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ DGP ଅଭୟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *