ଭୁବନେଶ୍ବର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୬,୧୩୧ ଜଣ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନବନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ନବୀନ

ଭୁବନେଶ୍ବର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୬,୧୩୧ ଜଣ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନବନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ନବୀନ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *