ଖୋଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିର୍ଭସିଟି ଗେମ୍ସରେ ମହିଳା ବର୍ଗର ୧୦୦ମିଟର ଦୈଡରେ ସୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଅଲମ୍ପିଆନ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ | ୧୧.୬୮ ମିନିଟରେ ୧୦୦ମିଟିର ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୂତୀଙ୍କ ବିଜୟ ।

ଖୋଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିର୍ଭସିଟି ଗେମ୍ସରେ ମହିଳା ବର୍ଗର ୧୦୦ମିଟର ଦୈଡରେ ସୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ଅଲମ୍ପିଆନ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ | ୧୧.୬୮ ମିନିଟରେ ୧୦୦ମିଟିର ଅତିକ୍ରମ କରି ଦୂତୀଙ୍କ ବିଜୟ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *