ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ତିନିଦିନିଆ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଜି ଜର୍ମାନ ବର୍ଲିନରେ ଚାନ୍ସେଲର ଓଲାଫ ସ୍କୋଲ୍ଚଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ତିନିଦିନିଆ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଆଜି ଜର୍ମାନ ବର୍ଲିନରେ ଚାନ୍ସେଲର ଓଲାଫ ସ୍କୋଲ୍ଚଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *