ଦ୍ବିତୀୟ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିର୍ଭସିଟି ଗେମ୍ସରେ ମହିଳା ବର୍ଗର ୨୦୦ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଅଲମ୍ପିଆନ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ | ଗତକାଲି ୧୦୦ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଧାବିକା ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ ।

ଦ୍ବିତୀୟ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିର୍ଭସିଟି ଗେମ୍ସରେ ମହିଳା ବର୍ଗର ୨୦୦ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ଅଲମ୍ପିଆନ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ | ଗତକାଲି ୧୦୦ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଧାବିକା ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *