ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର DSP ପଦରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଅଲିମ୍ପିଆନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା | ଟ୍ବିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ| ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହକିରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ସହ ଡିଏସ୍‌ପି ଚାକିରି ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର DSP ପଦରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଅଲିମ୍ପିଆନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା | ଟ୍ବିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ| ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ହକିରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ସହ ଡିଏସ୍‌ପି ଚାକିରି ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *