ବ୍ରାଜିଲରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୪ ଜଣ ମୃତ | ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାଜିଲର ବାର୍ସେଲସ୍‌ରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା | ୨ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ୧୪ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା | ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ବିମାନ କ୍ରାସ୍‌ରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସୂଚନା |

ବ୍ରାଜିଲରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୧୪ ଜଣ ମୃତ | ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାଜିଲର ବାର୍ସେଲସ୍‌ରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା | ୨ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ୧୪ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା | ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ବିମାନ କ୍ରାସ୍‌ରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ସୂଚନା |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *