ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୬.୧ ଥିବା ସୂଚନା । ସରକାରୀ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ଏଯାଏ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *