ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଚୀନ୍‌କୁ ବିଡେନଙ୍କ ଚେତାବନୀ । ଚୀନ୍‌କୁ ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ରୁଷିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପରିଣାମ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ ବିଡେନ୍‌ |

ରୁଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ୍‌ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଚୀନ୍‌କୁ ବିଡେନଙ୍କ ଚେତାବନୀ । ଚୀନ୍‌କୁ ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ରୁଷିଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପରିଣାମ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ ବିଡେନ୍‌ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *