ବିଶିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ‘ପଦ୍ମଭୂଷଣ’ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ

ବିଶିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ‘ପଦ୍ମଭୂଷଣ’ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *