ବିଜେଡିର ୯୦, ବିଜେପିର ୩, କଂଗ୍ରେସର ୨ କୋଟିପତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ |ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅପରାଧ ତାଲିକା ସହ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅପରାଧ ତାଲିକା ସହ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା | ବିଜେଡିର ୯୦, ବିଜେପିର ୩, କଂଗ୍ରେସର ୨ କୋଟିପତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *