SSB ଦ୍ବାରା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ୯୭୨ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି | ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬୩୮ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର । ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୯୨ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର । ୨୦୧୫-୧୬ ଓ ୨୦୧୬-୧୭ରେ ୧,୫୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି

SSB ଦ୍ବାରା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ୯୭୨ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି | ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୬୩୮ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର । ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୯୨ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର । ୨୦୧୫-୧୬ ଓ ୨୦୧୬-୧୭ରେ ୧,୫୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *